DILUVI UNIVERSAL


El diluvi universal es un mite recurren a diversos  cultures, que indica que una gran inundació va destruir tota la vida (o gairebé) en temps remots.